Media

 

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Horizont výrobní družstvo Brno

 

3.11.2021 ( středa ) ve 12:00 hod

v sídle výrobního družstva Horizont Brno

na ulici Franzova č.63, Brno - Maloměřice

 

 

        Program schůze :

  1. Zahájení – schválení programu
  2. Volba mandátové komise
  3. Zpráva mandátové komise
  4. Zpráva o činnosti družstva / Výroční zpráva za rok 2020
  5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2020
  6. Diskuze
  7. Návrh usnesení
  8. Závěr

 

 

    

V Brně 18.10.2021                                                              

 Petr Větříček

předseda družstva

vetricek@horizontvd.cz