Media

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Horizont výrobní družstvo Brno

 

17.12.2019 ( úterý ) ve 12:00 hod

v sídle výrobního družstva Horizont Brno

na ulici Franzova č.63, Brno - Maloměřice

 

 

 

     Program schůze :

  1. Zahájení – schválení programu
  2. Schválení nového znění stanov ( za přítomnosti notáře )
  3. Zpráva o činnosti družstva ( výroční zpráva 2019 )
  4. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2018
  5. Diskuze
  6. Návrh usnesení
  7. Závěr 

 

Členové se mohou seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze na provozovně v Brně a v Jihlavě.  

 

 

                                                                                                                                  Petr Větříček

                                                                                                                               předseda družstva

V Brně 2.12.2019